PROD

Používateľský účet

TUID
Heslo (rovnaké heslo ako do MAIS, ZIMBRA...)